افزایش غیرمنتظره آمار خرده فروشی ایالات متحده می تواند سود سهام را به دنبال داشته باشد اقدامات حمایتی بیشتری برای اقتصاد ایالات متحده مورد نیاز است مشکلات کوچکی در روند اصلاحی اقتصاد چین وجود دارد مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین و اقدامات محرک ایالات متحده ممکن است قیمت طلا را افزایش دهد... پست کامل